Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS Phường Tân Hưng Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS Phường Tân Phong Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS Phường Tân Kiểng Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS Phường Tân Phú Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS Phường Bình Thuận Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS Phường Phú Mỹ Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS Phường Phú Thuận Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS Phường Tân Thuận Đông Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS Phường Tân Thuận Tây Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS Phường Tân Quy Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê Nhà mặt tiền NGUYỄN THỊ THẬP Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê Nhà mặt tiền TRẦN XUÂN SOẠN Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê Nhà mặt tiền NGUYỄN HỮU THỌ Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê Nhà mặt tiền NGUYỄN VĂN LINH Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê Nhà mặt tiền NGUYỄN LƯƠNG BẰNG Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê Nhà mặt tiền LÂM VĂN BỀN Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê Nhà mặt tiền MAI VĂN VĨNH Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê Nhà mặt tiền LÊ VĂN LƯƠNG Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê Nhà mặt tiền HOÀNG QUỐC VIỆT Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê Nhà mặt tiền HUỲNH TÂN PHÁT Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê Nhà mặt tiền LÝ PHỤC MAN Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê Nhà mặt tiền TÂN MỸ Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHẠM HỮU LẦU Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê Nhà mặt tiền ĐÀO TRÍ Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê Nhà mặt tiền PHÚ THUẬN Quận 7

-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

XEM DƯỚI

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2023

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền KDC Tân Thành lập, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ Quận 7

-Tên dự án: .BĐS Quận 7
-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

xxx

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền KDC Bộ Tư Pháp, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ Quận 7

-Tên dự án: .BĐS Quận 7
-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

xxx

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền KDC Green Nest, Khải Vy, Đào Trí Phú Thuận Quận 7

-Tên dự án: .BĐS Quận 7
-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

xxx

【Bảng giá thị trường năm 2023】Đất nền Khu biệt lập Mũi Đen Đỏ Quận 7

-Tên dự án: .BĐS Quận 7
-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

xxx

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền KDC Jamona City, Phường Phú Thuận Quận 7

-Tên dự án: .BĐS Quận 7
-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

xxx

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền KDC Bộ Công An, Nguyễn Văn Quỳ Quận 7

-Tên dự án: .BĐS Quận 7
-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

xxx

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền KDC Agrimexco, Nguyễn Văn Quỳ, Phú Thuận Quận 7

-Tên dự án: .BĐS Quận 7
-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

xxx

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền Khu dân cư Bùi Văn Ba Quận 7

-Tên dự án: .BĐS Quận 7
-Diện tích : ...........................
-Mã số BĐS : ...........................

Mức giá :

xxx